Կայացավ Ֆասթ Կրեդիտ վարկային կազմակերպության Տարեկան ամփոփիչ ժողովը