Հայաստանում և տարածաշրջանում միակ ավտոմատացված պահատուփերի համակարգը՝ Ֆասթ Բանկում